27 PAŹDZIERNIKA 2022 FINAŁ III EDYCJI PROGRAMU BLIX AWARDS. PODCZAS FINAŁU III EDYCJI BLIX AWARDS ODBĘDZIE SIĘ 6 SPECJALNYCH PANELI TEMATYCZNYCH. DO TEJ PORY W TRZECH EDYCJACH ZEBRALIŚMY BLISKO 10 MLN OPINII OD PONAD 320 TYS. KONSUMENTÓW.
27 PAŹDZIERNIKA 2022 FINAŁ III EDYCJI PROGRAMU BLIX AWARDS. PODCZAS FINAŁU III EDYCJI BLIX AWARDS ODBĘDZIE SIĘ 6 SPECJALNYCH PANELI TEMATYCZNYCH. DO TEJ PORY W TRZECH EDYCJACH ZEBRALIŚMY BLISKO 10 MLN OPINII OD PONAD 320 TYS. KONSUMENTÓW.
Gazetka roku
Gazetka roku
PLUS
Polski produkt - oferta roku
Polski produkt
- oferta roku
PLUS
Prospołeczna sieć roku
Prospołeczna sieć roku
PLUS
Innowacyjna sieć roku
Innowacyjna
sieć roku
PLUS
Promocja roku
Promocja roku
PLUS
Zdrowa żywność - oferta roku
Zdrowa żywność
- oferta roku
PLUS