Zwycięzcy formatu

Dyskonty

Zwycięzcy formatu

Supermarkety

Zwycięzcy formatu

Hipermarkety

Zwycięzcy formatu

Convenience

Zwycięzcy formatu

Cash&Carry

Partner merytoryczny

Partner technologiczny

Pozostali partnerzy