Zwycięzca formatu

Dyskonty

Zwycięzca formatu

Supermarkety

Zwycięzca formatu

Hipermarkety

Zwycięzca formatu

Convenience

Zwycięzca formatu

Cash&Carry

Zwycięzca formatu

Artykuły budowlane

Zwycięzca formatu

Wyposażenie domu

Zwycięzca formatu

Drogerie

Zwycięzca formatu

Artykuły dla dzieci

Partner merytoryczny

Partner technologiczny

Pozostali partnerzy