GAZETKA ROKU

W tej kategorii konsumenci odpowiadali na pytanie, które sieci handlowe w poszczególnych segmentach mają najlepsze gazetki promocyjne, tj. najbardziej przejrzyste pod względem graficznym i estetycznym, a także najlepiej ułożone pod oczekiwania i potrzeby konsumenckie. W takich publikacjach wszystko znajdowało się w tych miejscach, w których klienci tego oczekiwali.

PROMOCJA ROKU

W tej kategorii shopperzy wskazywali, które sieci handlowe działające w 10 różnych segmentach organizują najlepsze promocje, czyli najbardziej przypadające im do gustu. Brano też pod uwagę najczęściej wykorzystywane rabaty i najlepsze okazje pod względem ceny, jakości produktu oraz innych potrzeb konsumenckich.

PROSPOŁECZNA SIEĆ ROKU

W tej kategorii konsumenci oceniali, które sieci handlowe funkcjonujące w różnych segmentach są najbardziej prospołeczne. Mają szczególnie przyjazne podejście do konsumentów, w tym rzetelnie przedstawiają swoje oferty. Ceny podane w gazetkach i na towarach zawsze zgadzają się z tymi przy kasach. Wybrane sieci mają też jasną oraz czytelną politykę sprzedażową wobec swoich konsumentów. Ponadto prezentują dodatkowe wartości, np. proekologiczne. Prowadzą również różnego rodzaju działania, w tym m.in. związane ze Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu. I aktywnie wspierają lokalną społeczność.

ZDROWA ŻYWNOŚĆ

- OFERTA ROKU

W tej kategorii konsumenci wybierali sieci handlowe, które obecnie mają najlepsze oferty produktów z kategorii Zdrowej Żywności (ECO, BIO i Organic).

POLSKI PRODUKT

- OFERTA ROKU

W tej kategorii konsumenci wyłonili grupę sieci handlowych, które posiadają w swojej ofercie najszerszą paletę towarów pochodzenia krajowego oraz lokalnego.

GAZETKA ROKU

W tej kategorii konsumenci oceniali, które sieci handlowe funkcjonujące w różnych segmentach były w 2020/21 roku najbardziej prospołeczne. Miały szczególnie przyjazne podejście do konsumentów, w tym rzetelnie przedstawiały swoje oferty. Ceny podane w gazetkach i na towarach zawsze zgadzały się z tymi przy kasach. Wybrane sieci miały też jasną oraz czytelną politykę sprzedażową wobec swoich konsumentów. Ponadto prezentowały dodatkowe wartości, np. proekologiczne.

PROMOCJA ROKU

W tej kategorii shopperzy wskazywali, które sieci handlowe działające w 10 różnych segmentach organizowały w 2020/21 roku najlepsze promocje, czyli najbardziej przypadające im do gustu. Brano pod uwagę najczęściej wykorzystywane rabaty i najlepsze okazje pod względem ceny, jakości produktu oraz innych potrzeb konsumenckich.

PROSPOŁECZNA SIEĆ ROKU

W tej kategorii konsumenci oceniali, które sieci handlowe funkcjonujące w różnych segmentach były w 2020/21 roku najbardziej prospołeczne. Miały szczególnie przyjazne podejście do konsumentów, w tym rzetelnie przedstawiały swoje oferty. Ceny podane w gazetkach i na towarach zawsze zgadzały się z tymi przy kasach. Wybrane sieci miały też jasną oraz czytelną politykę sprzedażową wobec swoich konsumentów. Ponadto prezentowały dodatkowe wartości, np. proekologiczne. Prowadziły również różnego rodzaju działania, w tym m.in. związane ze Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu. I aktywnie wspierały lokalną społeczność.

ZDROWA ŻYWNOŚĆ - OFERTA ROKU

W tej kategorii konsumenci wybierali sieci handlowe, które w 2020/21 roku miały najlepsze oferty produktów z kategorii Zdrowej Żywności (ECO, BIO i Organic).

POLSKI PRODUKT - OFERTA ROKU

W tej kategorii konsumenci wyłonili grupę sieci handlowych, które w latach 2020/21 miały w swojej ofercie najszerszą paletę towarów pochodzenia krajowego oraz lokalnego.  

Partner merytoryczny

Partner technologiczny

Pozostali partnerzy