Zwycięzca formatu:

Dyskonty

Zwycięzca formatu:

Supermarkety

Zwycięzca formatu:

Hipermarkety

Zwycięzca formatu:

Convenience

Zwycięzca formatu:

Cash & Carry

Zwycięzca formatu:

Artykuły budowlane

Zwycięzca formatu:

Wyposażenie domu

Zwycięzca formatu:

Drogerie

Zwycięzca formatu:

Artykuły dla dzieci