Kategorie i Zwycięzcy

GAZETKA

ROKU

W tej kategorii konsumenci odpowiadali na pytanie, która sieć handlowa w 2019 roku miała najlepszą gazetkę promocyjną, tj. najbardziej przejrzystą pod względem graficznym i estetycznym, a także najlepiej ułożoną pod oczekiwania i potrzeby konsumenckie. W takiej publikacji wszystko znajdowało się w tych miejscach, w których klient tego oczekiwał.

PROSPOŁECZNA

SIEĆ ROKU

W tej kategorii konsumenci odpowiadali na pytanie, która sieć handlowa w 2019 roku była, wg ich oceny, najbardziej prospołeczna. Miała szczególnie przyjazne podejście do konsumenta, w tym rzetelnie przedstawiała swoje oferty. Ceny z gazetek i na towarach zawsze zgadzały się z tymi przy kasie. Wybrana sieć miała też jasną oraz czytelną politykę sprzedażową wobec swoich konsumentów. Ponadto prezentowała dodatkowe wartości, np. proekologiczne.  Prowadziła również różnego rodzaju działania oraz aktywności wspierające społeczność, w tym m.in. związane ze Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu.

PROMOCJA

ROKU

W tej kategorii konsumenci wskazywali, która sieć handlowa w 2019 roku organizowała najlepsze promocje w gazetkach, czyli najbardziej przypadające im do gustu. Brano pod uwagę najczęściej wykorzystywane rabaty i najlepsze okazje pod względem ceny, jakości produktu oraz innych potrzeb. 

ZDROWY PRODUKT
- OFERTA ROKU

W tej kategorii konsumenci wybierali sieci handlowe, które miały w 2019 roku najlepszą ofertę produktów z kategorii Zdrowej Żywności (ECO, BIO i Organic).